Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024

1043 0

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 στις 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προυπολογισμού έτους 2024 (149 Δ.Ε)– Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας.

2. Έγκριση για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου, και την κατάργηση της θέσης του στη Δ.Ε Τσοτυλίου (148 Δ.Ε.) – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πήττας Θεόδωρος.

3. Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (ανεξόφλητων παραστατικών εκδοθέντα μετά την 1-1-2015). (146 Δ.Ε.) – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μαγιάγκας.

4. Λήψη απόφασης και έγκριση διενέργειας Δημοπρασίας εκποίησης κινητών βάσει του Π.Δ 270/1981 «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων & μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πήττας Θεόδωρος.

5. Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. (159 Δ.Ε) – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πήττας Θεόδωρος.

6. Ονοματοδοσία και μετονομασία οδών και κοινόχρηστων χώρων στην πόλη της Σιάτιστας – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

7. 1. Έγκριση ή μη αιτήματος περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτικού ακινήτου στην Κοινότητα Τσοτυλίου – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

8. 2. Έγκριση ή μη αιτήματος περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτικού ακινήτου στην Κοινότητα Τσοτυλίου – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

9. Έγκριση ή μη αιτήματος περί μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικού αγροτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αλιάκμονα του Δήμου Βοίου – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

10. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία 2ου τμήματος στο νηπιαγωγείο Νεάπολης.- Εισηγητής Ζαγκουντίνος Δημήτριος.

11. Μετατόπιση παροχής – ΔΕΔΔΗΕ – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

12. Τροποποίηση απόφασης 151/2023 για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

13. Λήψη απόφαση για την παραχώρηση δημοτικών κτιρίων στο Ροδοχώρι. Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

14. Συνέχιση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Βοΐου και ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για το έτος 2024 για τη λειτουργία Γραφείων Ανταποκριτή στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βοΐου- Εισηγήρια η Αντιδήμαρχος Πολυξένη Γκέσου.

15. Υποβολή πρότασης για ένταξη – χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ελλάδας «Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Δήμου Βοΐου για τη Λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον οικισμό Πενταλόφου» – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

16. Έγκριση πινάκων απασχόλησης προσωπικού στη δράση: «Λειτουργίας του Κέντρου φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πενταλόφου» – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

17. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βοϊου και της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟρίΖΩΝΤΑΣ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος Χρήστος Ζευκλής.

18. Αίτηση του ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ» για την παραχώρηση γραφείου στο ΒΟΥΔΟΥΡΕΙΟ Πολιτιστικό Κέντρο για τις ανάγκες του Συλλόγου. Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης.

19. Αίτηση του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Μολόχας για την παραχώρηση του πρώην δημοτικού σχολείου και του Κοινοτικού γραφείου Μολόχας προς χρήση από τον Σύλλογο – Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αλέξανδρος Ζιμπιλίδης

In this article


Join the Conversation