Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023

1052 0

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Βοΐου την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα, και ώρα 09.00, με 12 θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1.Κατάρτιση σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023.

2.Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) Δήμου Βοΐου.

3.Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Α΄ τριμήνου έτους 2023.

4.Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2023.

5.Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Προσφύγων Πενταλόφου.

6.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής – Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου.

7.Έγκριση του πρακτικού 4 της επιτροπής διαγωνισμού για την Υπηρεσία με τίτλο: ««Δημιουργία κειμένων, σεναρίων με ενσωμάτωσή τους στο λογισμικό του ανθρωπόμορφου ρομπότ και συνοδεία, χρήση και μεταφορά του ανθρωπόμορφου ρομπότ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Βοΐου» .

8.Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

9.Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ».

10.Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου εκτός έδρας – Ψήφιση πιστώσεων.

11.Έγκριση του πρακτικού Ι – ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 200997).

12.Αποδοχή ή μη της δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

In this article

Join the Conversation