Δαμασκηνια Βοϊου:Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης,την Κυριακή 5 Ιουνίου

Δαμασκηνια Βοϊου:Ετήσιο Μνημόσυνο υπέρ των πεσόντων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης,την Κυριακή 5 Ιουνίου

In this article

Join the Conversation