Προκήρυξη για 30 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

908 0

Προκήρυξη για 30 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

ΠΗΓΗ kozan.gr

In this article

Join the Conversation