Προκήρυξη για 30 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

Προκήρυξη για 30 θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού (δίμηνα) στο Λιγνιτικό Κέντρο Δ. Μακεδονίας

ΠΗΓΗ kozan.gr

In this article

Join the Conversation