Δήμος Κοζάνης: Εργασίες καθαρισμού και χαλικόστρωσης στην κοινότητα Κρόκου (Φωτογραφίες)

477 0

Εργασίες καθαρισμού και χαλικόστρωσης στην Κοινότητα Κρόκου πραγματοποιήθηκαν από τον Δήμο Κοζάνης, όπου προσωπικό και μηχανήματα έργου των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών, συνέβαλλαν τα μέγιστα για τον ευπρεπισμό διαφόρων σημείων του χωριού, υπό τις οδηγίες των αρμόδιων Αντιδημάρχων Γιώργου Ευκολίδη και Ζήση Στημονιάρη και σε στενή συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Νίκο Βασιλείου.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Κοζάνης

In this article

Join the Conversation