Δήμος Βοϊου:Ανάπλαση δρόμων στη Σιάτιστα με καλντερίμια προϋπολογισμού 1.435.300,00 ευρώ

1243 0

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Βοΐου κ. Χρήστου Ζευκλή και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμβαση έργου ανάπλασης της οδοποιίας των ιστορικών τόπων της Σιάτιστας.

Η ανάπλαση – κατασκευή καλντεριμιών στον ιστορικό τόπο της συνοικίας της Χώρας περιλαμβάνει τις οδούς που οδηγούν στα πιο αξιόλογα αρχοντικά της Σιάτιστας, όπως Αρχοντικό Μανούση, Κατρανά, Νάκου, Τζώνου, με συνολικό μήκος δρόμων 882,00 μ. και η ανάπλαση στον ιστορικό τόπο της συνοικίας της Γεράνειας περιλαμβάνει την περιοχή «Πούλκω» και την περιοχή «Γλα», όπου συναντώνται τα αρχοντικά Πουλκίδη, Τζώνου, Νάτσινα, με συνολικό μήκος δρόμων 610,00 μ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.435.300,00 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α.

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί έργα, που αναβαθμίζουν αισθητικά τους οικισμούς του Δήμου και ταυτόχρονα βελτιώνουν τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

In this article


Join the Conversation