Υδρευση οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού της ΠΕ Φλώρινας.

Yπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Αμυνταίου για την από κοινού υλοποίηση του έργου της ύδρευσης οικισμών των πρώην Δήμων Αμυνταίου και Αετού της ΠΕ Φλώρινας.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα στην Περιφέρεια μας, με κύριο του έργου το Δήμο Αμυνταίου και φορέα υλοποίησης την ΠΕ Φλώρινας. Χρηματοδότηση με πόρους του Ταμείου Συνοχής, συνολικού προϋπολογισμού 20,0 εκ. €.

Ενώνουμε δυνάμεις για την υλοποίηση σημαντικών έργων για το καλό του τόπου μας!!

In this article

Join the Conversation