Ξεκινάνε τα μαθήματα κοπτικής ραπτικής στον Δήμο Βοΐου.

Εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και από τον Δήμο Βοΐου πρόγραμμα κατάρτισης στην κοπτική ραπτική δύο τμημάτων στη Σιάτιστα και στη Γαλατινή.

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινάει από σήμερα Τετάρτη 18/05/2022 στη Σιάτιστα και τη Δευτέρα 23/05/2022 στη Γαλατινή και είναι χρονικής διάρκειας πενήντα (50) ωρών για κάθε τμήμα.

Η Διά Βίου Εκπαίδευση στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου.

In this article

Join the Conversation