Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 έγινε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ μετά τα αποτελέσματα που προέκυψαν στις εκλογές της 13-02-2022.

Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ έχει ως εξής:

Πρόεδρος : ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Αντιπρόεδρος : ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Γραμματέας : ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ταμίας : ΛΕΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Μέλη : ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ , ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωματικό Μέλος: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Εκτός των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το καταστατικό έγινε και επιπλέον κατανομή αρμοδιοτήτων που έχουν ως εξής:

Θέματα Δομών : ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εκπρόσωπος στην Αστική Εταιρία : ΛΟΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αναπληρωτή τον ΚΑΦΤΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

Υπεύθυνος Ειδικού εργαστηρίου : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης : ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υπεύθυνοι Ασφαλιστικών Ταμείων : ΜΗΤΣΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΛΙΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

In this article

Join the Conversation