Τακτική Συνεδρίαση,του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου,στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατινής,την Τετάρτη 29/6/2022

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, την 29η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

2. Τροποποίηση της αριθ. 29/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: – Πρόταση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη παραχώρηση του Φυτωρίου Νεάπολης στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.

3. Ίδρυση και Λειτουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαούσης Ν.

4. Έγκριση παραχώρησης προς χρήση των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων για την κατασκευή τεσσάρων (4) υπόγειων – ημιυπόγειων ή και συνεπτυγμένων (compact) υποσταθμών στα πλαίσια του συνολικού έργου (Α’ και Β’ Φάση) αισθητικής αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην πόλη της Σιάτιστας. -Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.

5. Διοργάνωση Α΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγήτρια η κ. Πάτρα Ν. Αντιδήμαρχος

Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου

 

 

In this article

Join the Conversation