Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου στον Σύλλογο Βοϊωτών Κοζάνης «Η Αγία Παρασκευή»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Βοϊωτών Κοζάνης «Η Αγία Παρασκευή» που προέκυψε μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 24 Απριλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού και έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Αποστολόπουλος Απόστολος
Αντιπρόεδρος : Παπαγιώτας Ευάγγελος
Γενική Γραμματέας : Βλαχοπούλου Σοφία
Ταμίας : Ζυγούρας Ανδρέας
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων : Ζαρογιάννη Βασιλική
Υπεύθυνος Χορευτικού : Κοκόλης Ανδρέας
Υπεύθυνη Ιματισμού & Διαχείρισης : Γκίνη Μάρθα

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (2023-2026).

 

Με τιμή για τον Σύλλογο

Ο Πρόεδρος                                                  Η Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων

Αποστολόπουλος Απόστολος                                    Ζαρογιάννη Βασιλική


Join the Conversation