Κ.Κ.Ε.:Εκδήλωση το Σάββατο 29/4/2023 στο πολιτιστικό κέντρο Γαλατινής με θέμα “Επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι συνέπειες για το λαό.

Κ.Κ.Ε.:Εκδήλωση το Σάββατο 29/4/2023 στο πολιτιστικό κέντρο Γαλατινής με θέμα “Επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι συνέπειες για το λαό.

In this article

Join the Conversation