Δήμος Βοΐου:Υπεγράφη η σύμβαση ανάπλασης χώρου αναψυχής Τσοτυλίου

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Ζευκλή και από τον κ. Παναγιώτη Τσιαούση, νόμιμο εκπρόσωπο της κοινοπραξίας «ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΟΥΣΗ Ο.Ε. – ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», σύμβαση με αντικείμενο την ανάπλαση του χώρου αναψυχής στο Τσοτύλι και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Διαμόρφωση του χώρου
Κατασκευή κερκίδας
Δημιουργία στεγασμένου χώρου με ανοικτό αναψυκτήριο
Δημιουργία υδάτινων στοιχείων
Τοποθέτηση κατάλληλου αστικού εξοπλισμού, όπως καθίσματα, φωτιστικά, κάδους
Διαμόρφωση κατάλληλων επιφανειών πρασίνου
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 491.572,90 ευρώ και η χρηματοδότησή της θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» / CLLD LEADER και από την Π.Δ.Μ..

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των οικισμών και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

In this article

Join the Conversation