Δήμος Βοΐου:Απόδοση πάγιας προκαταβολής στους προέδρους των Κοινοτήτων.

Ολοκληρώθηκε η απόδοση της πάγιας προκαταβολής, σε όλους τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Βοΐου, η οποία χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών και επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.

Η απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής έγινε την δεδομένη χρονική στιγμή, προκειμένου οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων να μπορέσουν να προχωρήσουν σε εργασίες και ενέργειες που είναι απαραίτητες στους οικισμούς εν όψει του Πάσχα.

Το κόστος του συγκεκριμένου εγχειρήματος ανέρχεται στις 75.000€ και η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί με ιδίους πόρους του Δήμου Βοΐου.

Η Δημοτική αρχή μέσα από την συγκεκριμένη ενέργεια επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο τον προέδρων, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και να τους δώσει την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στους οικισμούς, χωρίς την ανάγκη εμπλοκής του ευρύτερου μηχανισμού του Δήμου.

In this article

Join the Conversation