Δήμος Βοΐου: Χορήγηση δώδεκα υποτροφιών από το Κληροδότημα «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη», ύψους 120.000,00 ευρώ.

Ο Δήμος Βοΐου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι προκηρύχθηκαν υποτροφίες από το Κληροδότημα «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη».

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Βοΐου και το Κληροδότημα «Γεωργίου Ι. Καραγιάννη» προκήρυξαν τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών, για φοιτητές/τριες που κατάγονται από τον Αυγερινό Βοΐου και εισήχθησαν στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι) της χώρας τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 και 2021-2022 μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Αναλυτικά θα χορηγηθούν:

Α) Έξι (6) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021και

Β) Έξι (6) υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) για κάθε ακαδημαϊκό έτος, από το οποίο θα αφαιρείται το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου και θα καταβάλλεται εφάπαξ ανά έτος. Ο κάθε υπότροφος θα λάβει μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του τουλάχιστον δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) στις σχολές τετραετούς φοίτησης και επιπλέον ποσό αν η σχολή που φοιτά είναι πενταετούς ή και εξαετούς φοίτησης. Συνολικά οι υποτροφίες που θα αποδίδονται κάθε έτος ανέρχονται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) για την συγκεκριμένη προκήρυξη και μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών των υποτρόφων συνολικά τουλάχιστον εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00 €). Εκτός της συγκεκριμένης προκήρυξης το κληροδότημα αποδίδει υποτροφίες σε έξι (6) υποτρόφους εισακτέους τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019 και 2019-2020.

Η προκήρυξη με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση των υποτροφιών έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Βοΐου (https://voio.gr)

Ο ευεργέτης Γεώργιος Ι. Καραγιάννης καταγόταν από τον Αυγερινό Βοΐου και με την αριθμ. 19296/1956 Δημόσια Διαθήκη του διέθεσε μέρος της μεγάλης περιουσίας του προς όφελος των Ιερών Ναών Αυγερινού και τη χορήγηση υποτροφιών στη νεολαία του Αυγερινού και του Βοΐου κατ’ επέκταση. Ήταν συμπολεμιστής του Παύλου Μελά και συμμετείχε ενεργά στο Μακεδονικό Αγώνα. Έζησε στην Κωνσταντινούπολη και δραστηριοποιήθηκε στον επιχειρηματικό χώρο.

Η Δημοτική Αρχή αξιοποιεί τον πλούτο των ευεργετών του Βοΐου προς όφελος της σπουδάζουσας νεολαίας.

Ακολουθήστε το tsotilinews.com στο Google News

In this article

Join the Conversation