ΔΕΥΑ ΒΟΪΟΥ: Ειδικό πρόγραμμα για ανέργους 18-29 ετων.

Η ΔΕΥΑ Βοΐου, έχοντας ως γνώμονα την έννοια της ανταποδοτικότητας και θέλοντας να υποστηρίξει τους νέους ανέργους της περιοχής μας συμμετέχει στο Ειδικό Πρόγραμμα προεργασίας για 2.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-29 ετών, περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1.450 θέσεις).

Η ΔΕΥΑ Βοΐου ενδιαφέρεται να ενισχύσει την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας των νέων ανέργων, να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους για άσκηση σε κατάλληλο και φιλικό εργασιακό χώρο.

Προτίθεται να αξιοποιήσει υποψηφίους σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα, παρέχοντας παράλληλα την αντίστοιχη καθοδήγηση. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

1.Διοικητικοί υπάλληλοι (αριθμός θέσεων 3), ανεξαρτήτου βαθμίδας εκπαίδευσης

2.Υπάλληλοι τεχνικής υπηρεσίας (αριθμός θέσεων 2), με επιθυμητές ειδικότητες αυτές των ηλεκτρολόγων και υδραυλικών

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email deyaboiou@gmail.com μέχρι και τις 27 Μαΐου 2022 αναφέροντας στο θέμα το πρόγραμμα στο οποίο θέλει να συμμετάσχει.

In this article

Join the Conversation