ΔΕΗ:260 θέσεις έκτακτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες.

Πηγή & Περισσότερα: kozan.gr

In this article

Join the Conversation