Χορήγηση υποτροφιών από το κληροδότημα Θ. Μανούση.

Ο Δήμος Βοΐου θα χορηγήσει από τα έσοδα της Κληρονομιάς «Θ. ΜΑΝΟΥΣΗ» σε αριστούχους μαθητές Α΄ και Β΄ Λυκείων, που αρίστευσαν (18,1 και πάνω) την προηγούμενη χρονιά για τα παρακάτω σχολικά έτη, καταγόμενοι από την Σιάτιστα, με επιλογή.

Σχολικό Έτος 2022-2023, δέκα πέντε (15) υποτροφίες (που αρίστευσαν στο προηγούμενο έτος 2021-2022) –(ΑΔΑ:656ΕΩ97-36Ξ).
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 90,00 euro .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Βοΐου (Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας) αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι 31/05/2023.

Έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου www.voio.gr καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Δημοτικό Κατάστημα Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου στο τηλ. 2465 3 50112 .

 

In this article

Join the Conversation