Υπογραφή σύμβασης ενός ακόμη μεγάλου έργου αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Βοΐου

Ο Δήμαρχος Βοΐου προχώρησε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης ενός ακόμη μεγάλου έργου για τον πρωτογενή τομέα, το οποίο αποτελούσε για πολλά χρόνια, πάγιο αίτημα των αγροτών, αλλά και των κατοίκων του Βοΐου γενικότερα.

Το έργο: «𝝖𝝘𝝦𝝤𝝩𝝞𝝟𝝜 𝝤𝝙𝝤𝝥𝝤𝝞𝝞𝝖 𝝨𝝩𝝜 𝝙.𝝚. 𝝩𝝨𝝤𝝩𝝪𝝠𝝞𝝤𝝪 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝪 𝝗𝝤Ϊ𝝤𝝪» προϋπολογισμού 𝟰𝟳𝟲.𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬€, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014-2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. που θα υλοποιηθεί από την εταιρεία: «ΕΛ ΣΙΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη βελτίωση με ασφαλτόστρωση ενός αγροτικού δρόμου μήκους 4.172m στη Δ.Ε. Τσοτυλίου, ο οποίος διέρχεται από τα αγροκτήματα Ομαλής, Αγιάσματος, Λευκαδίου, Σταυροδρομίου και εξυπηρετεί πλήθος αγροτών, βελτιώνοντας την πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, αλλά αποτελεί και ένα σύντομο δρόμο που ενώνει τους προαναφερόμενους οικισμούς.

Αποτελεί την συνέχεια υλοποίησης σημαντικών έργων αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Βοΐου, όπως:
«𝝨𝝪𝝢𝝩𝝜𝝦𝝜𝝨𝝜 𝝪𝝫𝝞𝝨𝝩𝝖𝝡𝝚𝝢𝝜𝝨 𝝖𝝘𝝦𝝤𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝤𝝙𝝤𝝥𝝤𝝞𝝞𝝖𝝨» στις Δ.Ε. Ασκίου, Νεάπολης, Τσοτυλίου και Πενταλόφου συνολικού π/υ 𝟭𝟱𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬€ με χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΕΑΠ Π.Δ.Μ. 2012-2016.

«𝝗𝝚𝝠𝝩𝝞𝝮𝝨𝝜 𝝖𝝘𝝦𝝤𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝤𝝙𝝤𝝥𝝤𝝞𝝞𝝖𝝨 𝝙.𝝚. 𝝢𝝚𝝖𝝥𝝤𝝠𝝜𝝨 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝪 𝝗𝝤Ϊ𝝤𝝪» π/υ 𝟯𝟯𝟭.𝟱𝟬𝟬,𝟬𝟬€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
«𝝗𝝚𝝠𝝩𝝞𝝮𝝨𝝜 𝝖𝝘𝝦𝝤𝝩𝝞𝝟𝝜𝝨 𝝤𝝙𝝤𝝥𝝤𝝞𝝞𝝖𝝨» στις Τ.Κ. Τσοτυλίου και Γαλατινής συνολικού π/υ 𝟭𝟵𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬€ με χρηματοδότηση από το Π.Α.Α. 2014-2020,
Συμμετοχή στο έργο «𝝤𝝙𝝞𝝟𝝚𝝨 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝗𝝖𝝨𝝚𝝞𝝨 𝝨𝝚 𝝚𝝥𝝞𝝬𝝚𝝞𝝦𝝜𝝨𝝚𝝞𝝨 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝤𝝘𝝚𝝢𝝤𝝪𝝨 𝝩𝝤𝝡𝝚𝝖 𝝙𝝜𝝡𝝤𝝪 𝝗𝝤Ϊ𝝤𝝪 𝝥.𝝚. 𝝟𝝤𝝛𝝖𝝢𝝜𝝨» π/υ 𝟱.𝟭𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬€ της Περιφέρειας.

Η Δημοτική Αρχή έχοντας ως βασικό άξονα τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των αγροτών και των κτηνοτρόφων του Δήμου, με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου αγροτικής οδοποιίας που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Συνεχίζουμε δυναμικά, στηρίζοντας έμπρακτα τον αγροτικό πληθυσμό, με την εξασφάλιση και υλοποίηση αναγκαίων έργων για τον πρωτογενή τομέα, που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής.

In this article

Join the Conversation